Het belang van verbinding

De komende weken wil ik aandacht besteden aan relaties. Welke omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat je uit elkaar groeit en hoe kan je dit veranderen. Hoe kunnen we bouwen aan onze relatie.
Vandaag wil ik stil staan bij het belang van verbinding in een relatie. Ten diepste gaat het in een relatie om verbinding met de ander. Als we de verbinding verliezen met de ander, raken we de ander kwijt.
Toen God de mens schiep, zag God dat het niet goed was dat de mens alleen was. Adam miste tussen alle dieren een partner om zich mee te verbinden. Als Adam Eva ziet; zegt hij wauw eindelijk vlees van mijn vlees, en gebeente van mijn gebeente. Een uiting van echte verbinding.
In Genesis lees je dat Adam en eva ook verbinding hadden met God. God wandelde elke avond met Adam en Eva door de Hof van Eden. Na de zonde zie je dat de verbinding is verbroken. Maar God zoekt na de zondeval Adam en eva op. Maar dan blijkt dat ze zitten verstopt. Adam en eva hadden last van schuld en schaamte. Ze durfden God niet onder ogen te komen.
In de bijbel lezen we steeds dat God verbinding met ons zoekt. Hij zoekt de mens steeds om contact met ons te hebben. Waarom? Omdat relaties juist zo belangrijk zijn voor ons. Hij heeft ons geschapen om contact met God te hebben en contact met elkaar te hebben.
Deze komende weken wil ik kijken naar omstandigheden, die het moeilijk maken om de verbinding met elkaar te houden. Verbinding met de ander is ook best lastig. Het vraagt kwetsbaarheid. Het kan heel eng zijn om je open te stellen voor de ander. Het vraagt soms moed en durf, vraagt openheid en eerlijkheid. Maar bovenal vraagt een relatie inzet! Trouwen is een werkwoord. Maar als dat lukt, is dit ook zo de moeite waard. Ben jij bereid om te investeren in elkaar?