Samen een team

Pred 4:12 Een Drievoudig snoer wordt niet spoedig verbroken
Dit is een bekende tekst die vaak gebruikt wordt bij een bruiloft. Deze tekst is ook belangrijk. Het geeft aan dat we in ons leven als getrouwd stel, Gods hulp nodig hebben. Maar ook in het gezin is dit een belangrijke tekst. Als vader en moeder hebben we niet alleen de verantwoordelijkheid voor elkaar, maar ook voor het kind/de kinderen. God heeft het huwelijk ingesteld als veilige plek om kinderen te laten opgroeien. Beide ouders hebben talenten en gaven die helpen bij de opvoeding. Hoewel hier steeds meer discussie over is, geloof ik dat God de man en vrouw (en dus het het gezin) heeft gegeven als veilige plek om kinderen op te laten groeien. Toch zie ik om me heen dat er ook steeds meer druk komt te liggen op huwelijken. In het huwelijk is het van belang om samen op te trekken in de opvoeding. Onenigheid tussen ouders zal een kind snel opmerken. Daarom is het goed om samen een team te zijn.

Hoe wordt je een goed team?
* samen bidden. Het Drievoudig snoer wordt zichtbaar als jullie samen TIJD nemen voor gebed. Dat is de tijd waar God kan spreken tot jullie hart. Dat is de plek waar 2 harten samen smelten. Als er onenigheid is zal dat eerst moeten worden uitgesproken voordat jullie kunnen bidden, anders kan je niet open naar God toe gaan.
* zegen elkaar. Wat is er mooier dan voor je partner te bidden en hem te zegenen.
* communicatie: het klinkt afgezaagd, maar door duidelijke communicatie is heel belangrijk. Duidelijke communicatie is zeggen wat er in jouw leeft. Laat de ander niet raden wat jou bezig houdt. Maar praat erover met elkaar. Wat heb jij van de ander nodig. Waar heb jij behoefte aan.
* WEES EERLIJK naar elkaar. Spreek tegen de ander je dromen en verlangens uit en wat je makkelijk vind, of juist moeilijk vindt. Hierdoor kan je samen het gebaande pad bewandelen van jouw dromen. Maar ook het zandpad van jouw strijd.
* spreek over wat jij van de ander verwacht. Ook als het gaat om dingen als een goede taakverdeling. Bij de opvoeding komt vaak veel kijken. Praat erover wat jij fijn vindt en hoe de ander, jou daarin kan steunen en helpen. Hierin geldt, dat je mag kijken waar jullie talenten en gaven liggen. Daarnaast is het belangrijk dat de opvoeding samen wordt gedragen.
* ruzie is niet erg als je het ook weer goed maakt. Kinderen mogen zien dat jullie het niet eens zijn. Maar laat ook zien dat jullie er samen zijn uitgekomen.
* als je partner een beslissing neemt over de kinderen (Over iets wat ze wel of niet mogen) waar de kinderen bij zijn, steun hem dan daarin. Ook al is dat op dat moment niet jouw keuze. (Hierbij heb ik het niet over gevaarlijke situaties.) Je kan later onder 4 ogen bespreken waarom jij het anders zou doen.
* accepteer dat de ander situaties anders doet. Bedenk, er zijn meer wegen naar Rome. Ook in de opvoeding.
* neem tijd voor jullie samen waarin je echt even samen bent. Dat kan door over het strand te wandelen, samen uit eten te gaan of samen naar het theater te gaan.. Maar ook samen de hond uitlaten kan een tijd zijn voor echt contact.

Bedenk:
Een team vormen is niet altijd makkelijk. Er is geen team met alleen maar hoogtepunten. De dieptepunten maken dat je weer dichter naar elkaar kan groeien. Dit brengt ook weer dankbaarheid voor de successen die jullie samen beleven.

Lieve God,
Dank u wel dat u ons aan elkaar gegeven heeft. U heeft ons de verantwoording gegeven voor ons kind/ onze kinderen. Heer wilt u laten zien hoe wij een nog sterker team kunnen vormen. Waarin wij elkaars tekortkomingen mogen aanvullen en een goed voorbeeld kunnen zijn naar ons kind/ onze kinderen. Als er soms moeilijkheden zijn die ervoor zorgen dat we tegenover elkaar staan ipv naast elkaar, wilt u ons dan helpen om te zoeken naar manieren om elkaars hart weer te vinden
Amen